Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

ЗА НАС

Цел на центъра е използването на индивидуалните умения и знания на сътрудниците за оптимизиране на предлаганите услуги и поддръжка, както и създаването на общи стандарти за качество на учебното съдържание и тестове. В тази връзка центърът работи по разширяването и задълбочаването на контактите и сътрудничеството както с вътрешни звена на университета, така и с външни партньори – държавни институции, университети и чуждестранни партньори.

Дейности на Центъра за електронно и дистанционно обучение:

  • Координация, развитие и осигуряване на високо качество на предлаганите образователни услуги в електронен вид
  • Непрекъснат контрол и оценка на предлаганите образователни услуги
  • Предоставяне на информация за възможностите на електронното обучение
  • Консултации и квалификационни курсове в областта на електронното и дистанционно обучение
  • Редовни работни срещи с екипи работещи в областта на електронното обучение, семинари за представяне на добри практики и обмен на опит, съвместни проекти