Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Проекти и научни прояви


HELP2 – Езиково обучение в областта на здравеопазването 2

Проект № 2018-1-CZ01-KA203-048150 финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

 

Уебсайт: http://help2project.eu
Програма: Erasmus+
Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Вид дейност: Стратегически партньорства във висшето образование


Координатор на проекта:

Чехия

PALACKY UNIVERSITY OLOMOUC

Партньори по проекта:

Германия

INSTITUT FÜR PROJEKTBEGLEITUNG
UND KOMPETENZENTWICKLUNG E.V

Полша

STOWARZYSZENIE ANGIELSKI
W MEDYCYNE

Литва

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

Словакия

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Румъния

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGUMUREȘ

България

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Португалия

UNIVERSIDADE DE COIMBRA


Какво представлява HELP2?

Проектът е продължение на HELP - Healthcare English Language Program (help-theproject.eu), носител на наградата Европейски езиков знак за 2017 г. за творчески, иновативни и изключителни постижения в областта на изучаването и преподаването на езици.


    

  • Безплатна онлайн и офлайн програма за обучение за ефективна комуникация на английски и    немски език в здравната сфера;
  • За всеки, който желае и/или има нужда да подобри своите комуникативни умения (чуждоезикова и интеркултурна компетентност) за професионално развитие;

  • Учебна програма, фокусирана върху областта на здравеопазването, която подготвя студентите за предизвикателствата на европейския пазар;
  • Обучение по английски и немски език - двата най-търсени езика в европейския контекст;
  • Модулна структура с тематични области, базирани на здравни специалности и професионални умения;
  • Мощен инструмент за езиково обучение, предназначен за формално и неформално учене;
  • Възможности за приложение при обучение в клас, индивидуално, програми за учене през целия живот, електронно обучение и смесени курсове за обучение;
  • Модерен инструмент, изграден с помощта на цифрови технологии, мултимедия, интерактивно съдържание.


За кого е предназначен HELP2?

• Студенти от всички медицински и здравни професии;

• Студенти и дипломанти, които се подготвят за стаж и работа в чужбина;

• Медицински сестри, акушерки, физиотерапевти, лекари и други здравни специалисти;

• Учители по чужди езици и преподаватели в средното и висшето образование, програми за обучение през целия живот;

• Университети, медицински училища и езикови центрове;

• Местните власти и заинтересованите страни, занимаващи се с предизвикателства, свързани с интернационализацията в здравеопазването;

• Преводачи в медицинската или здравната сфера;

• Обслужващ и управленски персонал, работещ в сектора на медицинския туризъм. 

За повече информация и новини за HELP2:

http://help2project.eu