Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Наименование на проекта/ Номер на договора: Систематично изясняване на различията в развитието на половете (DSDnet) COST ACTION BM1303


Основни договорни дейности: Различията или разстройствата на половото развитие (DSD) представляват сложна група от редки заболявания, които са причинени от хромозомни, генетични и ендокринни метаболитни нарушения, които засягат ендокринната репродуктивна система, като по този начин модулират половия фенотип на дадено лице. Действието ще подпомогне разбирането на клиничната хетерогенност, както и разкриването на патофизиологичните обстоятелства между различните форми на DSD на молекулярно ниво.