Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове за уч. 2022/2023 г. Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на следните кандидатстудентски подготвителни курсове за учебната 2022/2023 г.:

Интензивен курс по Биология за учебната 2022/2023 година за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Кинезитерапия", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве"

Kандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за учебната 2022/2023 година за специалността "Зъботехник"