Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове за уч. 2022/2023 г.

Интензивен подготвителен курс за предварителния изпит по Биология за учебната 2022/2023 година за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка"

Интензивен курс по Химия за учебната 2022/2023 година за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар".