Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове за уч. 2023/2024 г.


Ново! Интензивен кандидатстудентски курс по Биология за учебната 2023/2024 година за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар" – вижте подробна информация тук.              
               
 
Ново! Интензивен кандидатстудентски курс по Химия за учебната 2023/2024 година за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар" – вижте подробна информация тук.              

Пълен онлайн кандидатстудентски курс за учебната 2023/2024 година: Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар" вижте подробна информация тук.  

Пълен онлайн кандидатстудентски курс за учебната 2023/2024 година: Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар"вижте подробна информация тук.  

Уважеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на следните кандидатстудентски подготвителни курсове за учебната 2023/2024 г.: 
 
Интензивен кандидатстудентски курс по Биология за учебната 2023/2024 година за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и Кинезитерапия, както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве".
 
Kандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за учебната 2023/2024 година за специалността "Зъботехник".