Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове


НОВО! Интензивен курс по Биология за учебната 2021/2022 година за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" (за обучение в гр. Варна и филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново)

Интензивен курс по Химия за учебната 2021/2022 година за специалностите "Медицина","Дентална медицина" и"Фармация" и направление "Военен лекар". 

Интензивен курс по Биология за учебната 2021/2022 година за специалностите "Медицина","Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар".

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2021/2022 година: Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар".

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2021/2022 година: Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" и направление "Военен лекар".

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на следния кандидатстудентски подготвителен курс за учебната 2021/2022 година:

 Интензивен курс по Биология за учебната 2021/2022 година за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Кинезитерапия", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве".