Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски курсове

Курс по моделиране за специалност „Зъботехник"

За трета поредна година Медицински колеж към Медицински университет – Варна, организира курс по моделиране за подготовка на кандидат-студенти за специалност „Зъботехник".

Курсът е тридневен, с общ хорариум 20 часа, и ще се проведе на датите 17, 18 и 19 април 2015 година, както следва:

17 април – теория - 13.30 - 17.30 ч.

18 април - практически занимания - 9.00 - 12.30 и 13.30 - 17.30 ч.

19 април – практически занимания - 9.00- 13.00 ч.

Занятията ще бъдат проведени в зала  113  на Медицински колеж - Варна (бул. „Цар Освободител" 84).

Такса: 400 лв. приведени по банков път на:

Банкова сметка на МУ – Варна:

Банка ДСК ЕАД,

Клон Варна

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за извършване на превода - участие в курс по моделиране

Записване: В канцеларията на Медицински колеж, бул. „Цар Освободител" 84,  ет. 1 , стая 102, след представяне на бордеро за платена такса.

тел: 052/677 264

лице за контакт: Милена Димитрова, организатор административна дейност

Краен срок за записване – 01.04.2015 година


***************************

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО БИОЛОГИЯ

Катедрата по Биология организира кратък кандидатстудентски курс по Биология (с продължителност 30 часа), който ще се проведе на 8.03.2015 г., 15.03.2015 г., 22.03. 2015 г., 29.03.2015 г., 5.04.2015 г. (по 6 часа на ден).

Кандидатстудентският курс ще включва теория, както и решаване на тестови задачи от материала за 8 и 9 класове.

Начало на курса 8.03.2015 г. от 9 часа в зала „В" (Медицински колеж).

За справки и записване за курса – Катедра Биология (сградата на Медицински колеж)

IV ет., Семинарна зала № 429, тел: 052 677-291

Такса за курса – 240 лв.

Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка:

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна  BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700


***************************


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС ПО ХИМИЯ

Катедрата по Химия организира кандидатстудентски курс по химия с обща продължителност 40 часа, който ще се проведе от 7 март в пет поредни съботни дни, както следва: 7.03., 14.03., 21.03., 28.03. и  4.04.

В рамките на курса ще се решават задачи от Сборника по химия за 2015 година на МУ-Варна.

Желаещите да се запишат могат да го направят в Катедрата по Химия на МУ-Варна (ул. Марин Дринов 55, ет. 1, Лаборатория 114, от 8.30 до 17.00 ч.), след предварително платена такса в банката. За кандидатите, които не са от Варна, записването може да стане и на телефон 052 677050 /вътр. 2644.

Таксата за курса е 320 лв., която трябва да се плати по банковата сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна  BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Ще ви очакваме на 7.03.2015 г. от 9 часа в ІІІ аудитория на МУ-Варна,

ул. „М. Дринов" 55 (Сграда Ректорат).