Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

ОтчитанеВ срок до 10 работни дни след приключване на мобилността, студентите/докторантите са задължени да отчетат в офиса по програма „Еразъм" следните документи:

  1. Документ, удостоверяващ получаването на гранта от студента (банково извлечение, показващо, че студентът е получил сума от МУ-Варна по програма „Еразъм+")
  1. Документ, удостоверяващ продължителността на обучението / практиката на студента в приемащата институция (Certificate of arrival and departure)
  1. Документ, показващ резултатите от обучението / практиката на студента в приемащата институция (Transcript of Records / Traineeship certificate)
  2. Документ, удостоверяващ датите на излизане и влизане от страната домакин (Например - копия на билети, бордни карти (стандартни или електронни), документи за платени нощувки, копие от международния паспорт с датите на влизане и излизане от страната-домакин (ако е приложимо)и др.)

Веднага след приключване на мобилността, студентът получава и-мейл за попълване на задължителен онлайн отчет, който трябва да бъде подаден в определения срок по електронен път.   

Книжките, попълвани при проведения в чужбина стаж, се представят в съответната катедра, където студента получава заверка и признаване на периода на мобилност.