Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Обучение по Обща медицина

​​​​​ ​​​Годишен план 2024

​Акредитиран​и АПМП​​​​​​


Практическите модули от специализацията по Обща медицина към МУ-Варна, извън основната акредитирана база по Обща медицина, се провеждат в следните лечебни заведения:

УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД-Варна

МБАЛ "Св. Анна-Варна" АД

СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕООД-Варна

„СБОБАЛ-Варна" ЕООД

Модул Спешна медицина

Модулът е с продължителност 13 седмици и се провежда в акредитирано лечебно заведение по Спешна медицина - УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и МБАЛ „Св. Анна- Варна“ АД.

Всички обучения по Спешна медицина започнати преди 30.5.2017г.  в ЦСМП-Варна се зачитат.