Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Контакти


​​​


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:   от 14.00ч. до 16.00ч.​​Ръководител Отдел Следдипломно обучение
​Мария Иванова 
E-mail:maria.ivanova@mu-varna.bg
Тел:+359 52 677 005


Експерт, следдипломно обучение
Диана Григорова 
E-mail: d.grigorova@mu-varna.bg
Тел:+359 52 677 017


Експерт, следдипломно обучение
Маргарита Пелова 
E-mail:margarita@mu-varna.bg
Тел:+359 52 677 017


Експерт, следдипломно обучение
Галина Щерева
Тел.: +359 52 677 016


Експерт, следдипломно обучение

Диляна Кирилова Димитрова – Йорданова

E-mail: Dilyana.Dimitrova@mu-varna.bg

Тел.: +359 52 677 017

 Организатор, следдипломно обучение

Станислава Костадинова Радева

E-mail: Stanislava.Radeva@mu-varna.bg

Тел.: +359 52 677 016