Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Обща продължителност на практическото обучение (по някои специалности)

 

Наименование на специалността Утвърдена програма от МЗ по реда на Наредба Обща продължителност на  практическото обучение
1.Болнична фармация№1/2015г.175 часа
2.Икономика на здравеопазването№1/2015г.-
3.

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика

№34/2006г.90 часа
4.Социална медицина и здравен мениджмънт№34/2006г.-
5.Трудова медицина№34/2006г.1,5 месеца и 6 седмици
6.Фармакология и фармакотерапия№1/2015г.200 часа
7.Хранене и диетика№34/2006г.2 месеца и 278 часа
 

Наименование на специалността Утвърдена програма от МЗ по реда на Наредба

Обща продължителност на  теоретичното и практическо

обучение

1.Дентална имплантология№34/2006г.3 години
2.Орална хирургия№1/2015г.3 години
3.Ортодонтия№1/2015г.3 години