Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2021/2022 год.

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте в края на месец май 2021 г. обявяването на броя на приеманите студенти за учебната 2021/2022 г., за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението. 

 

Вижте броят на приеманите студенти за учебната 2020/2021 г. тук