Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2023/2024 год.

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте обявяването на броят на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за обучението за учебната 2023/2024 г. в края на месец май 2023 г. 

Вижте броят на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за обучението за учебната 2022/2023 г. тук