Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2020/2021 год.

Вижте броят на приеманите студенти за учебната 2020/2021 г. тук

Вижте броят на приеманите студенти за учебната 2019/2020 г. тук