Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2021/2022 год.

Вижте броят на приеманите студенти, за които​ държавата осигурява средства за обучението за учебната 2021/2022 г. тук

Вижте броят на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за обучението за учебната 2020/2021 г. тук.