Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2022/2023 год.

Очаквайте обявяването на броят на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението за учебната 2022/2023 г. в края на месец май 2022 г.


Вижте броят на приеманите студенти, за които​ държавата осигурява средства за обучението за учебната 2021/2022 г. тук