Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Брой приемани студенти за учебната 2022/2023 год.

Вижте броят на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за обучението за учебната 2022/2023 г. тук