Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Важни връзки
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

Национална агенция за администриране на Програма „Еразъм+"

http://www.hrdc.bg/bg

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската комисия

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en