Sign In

За нас

Информация за студенти

 

  • ​Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към Медицински университет – Варна,  на основание решение на Aкадемичния съвет от 15.07.2013г. организира платен курс по АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА за студенти по специалност „Медицина" и "Дентална медицина" в българската и англоезичната програма за обучение.  Курсът е с продължителност  20 часа - от 01.08.2013г. до 07.08.2013г. Записването на всички желаещи ще става в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология с попълнено заявление и  бордеро за платена такса
  • Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология към Медицински университет – Варна на основание решение на академичен съвет от 15.07.2013г. организира платен курс по КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ за студенти по специалност „Медицина"  и „Дентална медицина" в българската и англоезичната програма за обучение. Курсът е с продължителност 20 часа - от 19.08.2013г. до 22.08.2013г. Записването на всички желаещи ще става в Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология.​.

 

​ 

Учебен план

Учебен график

Изпитна сесия

Кредитна система

Летни стажове

Преддипломен стаж и групи:

Студентски обмен

Срокове и документи за дипломиране

Срокове и документи за записване

Конспекти

Допълнителна ​информация за студентите - Списък​ на необходимите инструменти и материали

​Протоколна тетрадка по Цитология за I-ви курс, спец. Дентална медицина

Отработване на упражнения и текущ контрол

Курсови ръководители

Конкурси - Конкурс за разработка по Ортодонтия (Награда "проф. Мут​афчиев")

Практически курсо​​​​ве и лекции

Уведомления