Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. д-р Меглена Валдемарова Ангелова


Катедра: Катедра по анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: megi.angelova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050 вътр. 2620

 

Биография

Родена в гр. Варна през 1979 г. Завършва ПМГ „Св. Климент Охридски" гр. Силистра през 1997 г. и Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, специалност „медицина" през 2003 г. През 2006 г. е избрана за асистент към Катедра по анатомия, хистология и ембриология при Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна. Придобива специалност по „Анатомия, хистология и цитология" през 2009 г. През 2015 г.  защитава дисертация на тема: "Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек".

Публикации

Над 20 публикации и  много участия в научни конгреси. Основните научни интереси са в областта на неврогенезата и анатомичните вариации.

Научни публикации:

Научни публикации

Y. Yonkov, Michaleva V., Angelova M., Marinova D., Dokova K., Nikolova R., Yonkova V., Lyoutzkanova V. Study of ejaculates of fertile men. Известие на Съюза на учените – Варна. Серия медицина и екология- 2'2007/ 1'2008 г., 25-32

Marinova D, Angelova M, Velikov I, Goranova V, Yamashima T, Tonchev AB. Quantity and distribution of de novo generated cells in the spinal cord of adult macaque monkeys. Acta. Morph. Anthr. 2012, 19:141-144. 

Marinova D, Mihaleva V, Angelova M, Pavlov S, Yamashima T, Goranova V, Tonchev AB. Quantity and distribution of proliferating cells in the juvenile and adult primate spinal cord. Varna Medical Forum, 2014, 1:5-9.

Marinova D, Angelova M, Mihaleva V, Pavlov S, Goranova V, Yamashima T, Tonchev AB. Phenotype of de novo generated cells in the spinal cord of adult macaque monkeys. Varna Medical Forum, 2014, 1:10-14.

Angelova, Meglena; Pavlov, Stoyan; Mihaleva, Veselina; Goranova, Vanya; Tonchev, Anton; ,Rostro-caudal gradient in the expression of transcriptional factor SOX2 in the fetal human brain,Varna Medical Forum,4,1,10-14,2015,

Angelova, M; Marinova, D; Pavlov, SP; Mihaleva, V; Zhelezov, M; Kovachev, E; Kachovski, T; Ivanova, V; Tonchev, AB; ,Co-localization of transcription factors Zbtb20 and Sox2 in germinative zones of a human fetal telencephalon,Scripta Scientifica Medica,49,,64,2017,


Член на