Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

​​

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт е наследник на Катедрата по чужди езици, основана през 1962 г. От своето създаване Департаментът допринася за съвременната европейска визия на университета. Той осигурява езиковото обучение по медицински латински, български, английски, немски и френски на студентите от четирите факултета и колежа. Департаментът води и подготвителен едногодишен курс по български и английски език на чуждестранните студенти. Всяка учебна година в тези едногодишни курсове се подготвят над 60 чужденци за следване в различни медицински специалности. Обучението по чужди езици и комуникация в МУ - Варна е прагматично ориентирано изцяло към спецификата на чуждия език с оглед на професионалните нужди на конкретна специалност.

 ​

Директор на департамент по чуждоезиково обучение и спорт

Доц. Иван Стоянов М​ерджанов, д.п.
Email​:  merdjanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2658


Ръководител на катедра "Славянски езици и комуникации"

Проф. Виолетка Горанова Тачева, д.ф.
Е-поща: tacheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 012
 


Ръководител на УС по западни и класически езици

Надежда Данова Амуджиева, д.ф.​
Старши преподавател
Е-поща: nadezhda.amudzhieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 012, вътр. 2662
Ръководител на УС по физическо възпитание и спорт

Жулиета Георгиева​ Виденова​
старши преподавател
E-mai​​​​l: julieta.videnova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 130