Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Slide title

МУ - Варна - Best Innovation for Education

на най-мащабния форум за технологии Webit Festival 2017

Slide title

Център за професионално обучение

Slide title

135 години Варненско медицинско дружество

Slide title

МУ-Варна в репортаж на BBC

Slide title

Актуално


  


 

 

 
 

 Mu Varna Events WebPart

СЪБИТИЯ

MU-TV logo
Съвет за електронни медии Адрес: гр. София, бул."Шипченски проход" 69, тел: 02/9708810, Факс:02/9733769, E-mail:office@cem.bg, www.cem.bg

​​​ ​ ​ ​                                          
​                                                                
               ​
                                ​
​