Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Университетски Център по Източна медицина навърши 5г.

Slide title

5 години MU-Vi.tv

Slide title

Възобновен е приемът по проект „Студентски практики-фаза 2“

Slide title

Книжарници на МУ-Варна

​вижте повече тук

Slide title

Отворени врати в МУ-Варна

Slide title

Център за професионално обучение

Slide title

Последно качени

Теоретични курсове 16 Октомври 2020

СДО

Стипендии12 Октомври 2020

Социално-битови въпроси

MU-TV logo
Съвет за електронни медии Адрес: гр. София, бул."Шипченски проход" 69, тел: 02/9708810, Факс:02/9733769, E-mail:office@cem.bg, www.cem.bg

​​
​ ​
The Health Systems and Policy Monitor