Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Летни стажове

Електронно разпреде​ление по групи за провеждане на летните практики ​

Отговорници запровеждане на лятн​а практика уч. 2023/2024г. ​
Разпределение на трети курс ​
Разпределение н​а четвърти курс ​