Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Учебни такси

Административни услуги-таксиЗа заплащане на таксите:
БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 
Банка ДСК ЕАД, 
Клон Варна 
BIC: STSABGSF 
IBAN: BG24STSA93003100040700 


Уважаеми Студенти,

В случай, че таксите Ви за обучение се покриват от юридическо лице е необходимо да се попълни и представи в съответния деканат, при организатори​те по учебна дейност следното заявле​ние​. Този документ не се изисква за студентите, ползващи студентски кредит.