Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предстоящи събития


Предварителен изпит по биология за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” и направление „Военен лекар”

На 21.04.2018 г. ще се проведе предварителният изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Изпитът е с продължителност четири часа и представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8-ми, 9-ти и 10-ти клас. Комбинацията за определя на изпита чрез лотариен принцип и съдържа въп...

21 Април 2018

Заседание на Общото събрание на Факултета по фармация

На 23.04.2018 г. от 13.30 ч. в Аудитория 104 в сградата на Факултета по фармация ще се проведе заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Факултета по фармация.  Дневният ред на заседанието ще включва:1. Приемане на дневен ред на ОС.2. Избор и приемане на състав на Комисия за провеждане и отчитане на резултатите от тайното гласуване.3. Годишен отчет на Декана на Факултета по фармация за преподавателската и т...

23 Април 201813:30

Факултетен съвет на Факултета по медицина

Съобщава се на членовете на Факултетния съвет  на Факултета по медицина, че на 23.04.2018 г. (Понеделник) от 15.00 ч. в ПЪРВА АУДИТОРИЯ /сграда Ректорат, ет.4/, ще се проведе заседание на Факултетен съвет на Факултета по медицина със следния Дневен ред:1. Доклад на Декана.

23 Април 201815:00

Академичен съвет

​На 23.04.2018г. (понеделник) от 16:00ч. в Първа аудитория ще се проведе заседание на Академичен съвет.

23 Април 201816:00

Трета литературна вечер „Под магическото перо на медиците“

На 23 април 2018 г. от 17.30 часа в Библиотеката на Медицински университет – Варна, ще се проведе трета литературна вечер от поредицата „Под магическото перо на медиците“. Специален гост е  доц. д-р Петър Цонов – един от основателите и редактор на списание „Социална медицина“, издание на Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт.Доц. д-р Петър Цонов идва във Варна...

23 Април 201817:30
Страница 1 от 19