Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предстоящи събития


Факултетен съвет на Факултета по обществено здравеопазване

​Съобщава се на членовете на ФС на Факултета по обществено здравеопазване, че на 20.09.2017 г. (сряда) от 13.30 часа в Заседателната зала на МУ-Варна ще се проведе заседание на Факултетния съвет при следния дневен ред:1. Доклад на Декана2. Разни

20 Септември 201713:30

Факултетен съвет на Факултета по медицина

Съобщава се на членовете на Факултетния съвет  на Факултета по медицина, че на 21.09.2017г. (Четвъртък) от 15.00 ч. в ПЪРВА АУДИТОРИЯ /сграда Ректорат, ет.4/, ще се проведе заседание на Факултетен съвет на Факултета по медицина със следния Дневен ред:1. Доклад на Декана.

21 Септември 201715:00

Есенна работна среща по въпросите на ваксинопрофилактиката

На 25.09.2017 г. от 17.00 ч. в зала Панорама 2, ет. 11 в РЗИ - Варна, ул. "Брегалница" 3 ще се проведе Есенна работна среща по въпросите на ваксинопрофилактиката. Организатори са Катедра „Хигиена и епидемиология" към Факултет "Обществено здравеопазвнае" и Катедра „Педиатрия и медицинска генетика" към Факултета по медицина, МУ-Варна.Програмата е съобразена с проблематиката на предстоящата през февр...

25 Септември 201717:00

Факултетен съвет на Факултета по фармация

​Съобщава се на членовете на Факултетния съвет  на Факултета по фармация, че на 27/09/2017 г. /сряда/ от 16.30 ч. в Заседателната зала в сградата на Факултета по фармация /II етаж/ ще се проведе Факултетен съвет на Факултета по фармация със следния Дневен ред: 1. Доклад на Декана.

27 Септември 201716:30

11-ти симпозиум на International Society of History of Otorhinolaryngology

За първи път Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” ще бъде домакин на 11-тия симпозиум на International Society of History of Otorhinolaryngology, който ще се проведе в периода 28-30.09.2017 г. във Варна. Научният форум е насочен както към специалисти по оториноларингология, така и към по-широка медицинска аудитория, включително общо практикуващи лекари, студенти и професионалисти ...

28 Септември 2017
-
30 Септември 2017
Страница 1 от 5