Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“, гр.Варна, обявява търг за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост с площ 26,20 кв.м., представляващ „Бистро за бързо хранене“ в сградата на факултет „Дентална медицина“ към Медицински университет-Варна, находяща се на бул. „Цар Освободител“ № 84, гр. Варна, с идентификатор 10135.2556.315.5 по КККР на гр. Варна.

Заповед Р-100-777 - Публикувана на 18.09.2017 г.

Публикувано на 03.08.2017г.