Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“, гр.Варна, обявява втори търг с тайно наддаване за продажба на Специален автомобил марка „РАФ“, модел „2203“, рег. № В 0093 КВ
Публикувано на 09.02.2016г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“, гр.Варна, обявява търг с тайно наддаване за продажба на Специален автомобил марка „РАФ“, модел „2203“, рег. № В 0093 КВ.
Публикувано на 18.01.2016г.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​Определяне на наемател за МК-Варна                                                                                                     Публикувано на 22.02.2016г.