Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Търгове

                                                                                                                                                                               Публикувано на 07.06.2018г.


Търг за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост находяща се в гр.Варна, ул."Брегалница" №3, представляваща 30 кв.м от покривна конструкция, кота +40м. на високото тяло на cградата, управляван от РЗИ – Варна и  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"

Публикувано на 28.03.2018г.

Публикувано на 29.05.2018г.