Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Отдел Издателска дейност

Отдел „Издателска дейност"

ул. „Марин Дринов" 55
гр. Варна, 9002
Тел.: +359 52 677 112
E-mail: press@mu-varna.bg

 
Периодични издания:

Scripta Scientifica Medica - ssm@mu-varna.bg
Scripta Scientifica Pharmaceutica - ssp@mu-varna.bg
Scripta Scientifica Medicinae Dentalis - ssmd@mu-varna.bg
Scripta Scientifica Salutis Publicae – sssp@mu-varna.bg
Варненски медицински форум - vmf@mu-varna.bgРъководител отдел „Издателска дейност"

Инж. Жанета Григорова Радкова
Тел.: +359 52 677 117
Вътр.: 2117
E-mail: radkova@mu-varna.bg

Редактор

Галя Андонова Христоскова
Тел.: + 359 52 677 112
Вътр.:  2607
E-mail: Galya.Hristoskova@mu-varna.bg

Редактор

Йорданка Йорданова Петева
Тел.: +359 52 677 118
Вътр.: 2118, 2640
E-mail: yordanka.peteva@mu-varna.bg

Експерт, информационен маркетинг 

Пламена Василева Маркова-Колева
Тел.: +359 52 677 118
Вътр.: 2118
E-mail: plamena@mu-varna.bg


Дизайнер, печатни издания

инж. Даниела Филипова Щерева
Тел.: +359 52 677131
Вътр.:
2131
E-mail: daniela.shtereva@mu-varna.bg

Специалист, предпечатна подготовка

Емилия Симеонова Йорданова
Тел.: +35952677112
Вътр.: 2607
E-mail: emiliya@mu-varna.bg
 

Специалист, предпечатна подготовка

Вяра Иванова Кръстева

Е-поща: Vyara.Krasteva@mu-varna.bg 
Тел.: +359 52 677131

Вътр.: 2131инж. Анна Петрова Пачева - в отпуск по майчинство

Тел.: +359 52 677 131
Вътр.:
2131
E-mail:  Anna.Pacheva@mu-varna.bg


Специалист Цифров печат и предпечат

Георги Енчев Георгиев
Тел.: +359 52 677 131
Вътр. 2131
Е-mail: george.georgiev@mu-varna.bg

Разработчик, интернет приложения

Огнян Тодоров Антов

Тел.: + 359 52 677 118
Вътр.: 2118
E-mail: ognyan.antov@mu-varna.bg


Печатна база

Печатар-машинист
Петър Димитров Пачев
Тел.: + 359 52 978 450
Вътр.: 1450
E-mail: Petar.Pachev@ mu-varna.bg


Книговезец

Ивелина Кънчева Костова
Тел.: + 359 52 978 476
Вътр.: 1476
E-mail: Ivelina.Kostova@mu-varna.bg

 

     


Книговезец

Василена Радославова Данова – Цветанова 
Тел.: +359 52 677 131
E-mail:Vasilena.Danova@mu-varna.bgКнижарница и онлайн книжарница
                                  
Продавач-консултант

Диана Юриева Крумова
Тел:052/677 132

Вътр.: 2132
E-mail: diana.krumova@mu-varna.bg


 
 

Продавач-консултант

Пламена Ленинова Дачева
вътрешен: 2836.
E-mail:Plamena.Dacheva@mu-varna.bg
Организатор, издателска дейност

Ирена Атанасова Славилова
Тел.: +359 52 677 117
Вътр.: 2117,

Организатор, университетски издания

Десислава Георгиева Симеонова
E-mail: desislava.simeonova@mu-varna.bg