Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Университетски център по морско здравеопазване

​Контакти:

E-mail: Todor.Yotov@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 192

  • Кап. Ангел Христов Дипчиков - Оперативен сътрудник
E-mail: Angel.Dipchikov@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 122

E-mail: niki.radeva@mu-varna.bg
Телефон: 052 677 184

  • Ралица Стефанова Димитрова - Организатор
E-mail: Ralitsa.Dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: