Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Важно съобщение

Уважаеми колеги,


Във връзка със заповед № Р-100-92 от 13.02.2015 г.  ви уведомявам, че крайният срок за създаване на профили в Google Scholar с цел повишаване на международната видимост на научните публикации на Академичния състав  е удължен до 10.05.2015 г. След този срок ще бъде потърсена отговорност от ръководството на МУ-Варна.

Благодарим на тези, което вече са изпълнили заповедта коректно!


Моля всички, които имат вече профили, да ги проверят, защото при непопълнени данни профилите не се виждат в интернет пространството. Възможни са следните грешки и пропуски:

 
Тези, които са добавили само автоматично намерените публикации към профила си, молим да добавят ръчно останалите си публикации:

 1. Влезте в gmail акаунта си (www.gmail.com);
 2. Отидете на http://scholar.google.bg/;
 3. Кликнете на „Моите позовавания"
 4. Кликнете на „Добавяне"
 5. Кликнете на „Добавяне на статия ръчно"
 6. Изберете вида публикация и попълнете библиографското описание
 7. Кликнете на „Запазване"
 

Които са си направили профил, но не са го попълнили, моля следвайте следните инструкции:

 1. Влезте в gmail акаунта си (www.gmail.com);
 2. Отидете на http://scholar.google.bg/;
 3. Кликнете на „Моите позовавания"
 4. Използвайте инструкциите за автоматично и ръчно добавяне на статии: http://scholar.google.bg/intl/bg/scholar/citations.html
   
Ако не сте потвърдили профила си:

 1. Влезте в gmail акаунта си (www.gmail.com);
 2. Отидете на http://scholar.google.bg/;
 3. Кликнете на „Моите позовавания"
 4. Кликнете на „Редактиране"
 5. В полето „Имейл за подвърждение" попълнете служебния си email
 6. Кликнете на „Запазване"
 7. Влезте в служебния си email (mail.mu-varna.bg) и кликнете на изпратения Ви от Google Scholar линк.
 
Така потребителският ви профил ще отговаря на условията за включване в резултатите от търсенето с Google Scholar.

 
Ако не сте преобразували профила си в обществен:

 
 1. Влезте в gmail акаунта си (www.gmail.com);
 2. Отидете на http://scholar.google.bg/;
 3. Кликнете на „Моите позовавания"
 4. Кликнете на „Редактиране"
 5. Отметнете полето „Обществен потребителски профил"
 6. Кликнете на „Запазване"
 
Когато е потвърден и обществен, профилът Ви ще отговаря на условията за включване в резултатите от търсенето с Google Scholar.

 
Ако имате въпроси, свързани с редакцията на профилите, пишете ни на library@mu-varna.bg или се свържете с нас:

 

Сергей Глинков – библиограф-информатор (вътр. 2604)

Румяна Радева – директор на библиотеката (вътр. 2604)

Александър Ненков - библиограф-информатор (вътр. 2041)

 

 

  27.04.2015                                                                                                                        Проф.д-р Христина Николова Групчева,д.м.н
                                                                                  
Зам.-ректор "Иновации и транслационна медицина"