Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Контакти

 ​

Организатори учебна дейност


Стилиана Николаева Петкова

Адрес: гр. Варна 9000
бул. Цар Освободител 84, ет. 2, каб. 209
Tел: +359 52 677 204; +359 52 677 220​
Stiliana.Petkova@mu-varna.bg

Анна Русинова Денева

Адрес: гр. Варна 9000
бул. Цар Освободител 84, ет. 2, каб. 209
Tел: +359 52 677 204; +359 52 677 220​
E-mail: dekanat_pharm@mu-varna.bg
Anna.Deneva@mu-varna.bg​Организатор административна дейност

Миглена Василева Колева – Стоева
Адрес: гр. Варна 9000
бул. Цар Освободител 84, ет. 2, каб. 207
Tел: +359 52 677 203
E-mail: Miglena.Stoeva@mu-varna.bg