Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Alumni Club


Четвърта национална конференция по Медицина на Съня с международно участие

 26-та годишна Асамблея на ИМАБ /2016г./

 


 29-та среща на ИМАБ                                                                        За  Алумни Клуб 

 
                        
 

 

 

Втори национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане – Варна 2016 г.

 Втори  и Пети варненски вестибуларни дни

 
                          
 


   

 Черноморски симпозиум за млади учени в областта на биомедицината - 2017г.

 Трета международна конференция по сънна апнея и хъркане   
XI-ят Балкански конгрес по оториноларингология събра над 400 специалисти от цял свят


 
                          
 

    11 симпозиум на Международното общество по История на Оториноларингологията

 Училище по сънна апнея

 


 

 

Случайна ли е връзката между обструктивната сънна апнея и диабет тип 2? - Лекция