Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Световен ден на редките болести

С пускането на стотици балони в небето на 28.02.2017 г. пред община Варна беше отбелязан Международния ден на редките болести. Инициативата беше подкрепена от МУ-Варна. Снимки Петко Момчилов