Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Добромира Димитрова

В Зала "А" на УМБАЛ "Св. Марина" се състоя публична защита на д-р Добромира Димитрова за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е „Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху разпространението и механизмите на резистентност към бета-лактами и хинолони при клинично значими Enterobacter spp.“ Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3