Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Конференция „Науката в служба на обществото - 2018“

На 26.10.2018г. във Втора аудитория на МУ-Варна се проведе заключителна научна конференция „Науката в служба на обществото- 2018“, с която завършва Месецът на науката, организиран от Съюз на учените –Варна. Заседанието на секция „Медицина и дентална медицина“ ще се проведе в Трета аудитория на МУ-Варна.

Страница 1 от 4