Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Научна работа на Миглена Тодорова

Ас. Миглена Тодорова прави генни експесии в Катедрата по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика във Факултета по фармация на МУ-Варна. Експериментите са във връзка с научна работа по изследване на ефектите от фракции от Sambucus ebulus (бъзак). Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4