Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Георги Хубчев

На 01.02.2018 г. в Първа аудитория на МУ-Варна се състоя публична защита на д-р Георги Хубчев за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Съвременно оперативно лечение на стрес иконтиненцията при жените“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3