Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Светлана Христова

На 10.07.2019 г. в Заседателната зала на МУ-Варна се състоя публична защита на д-р Светлана Христова за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния ѝ е "Предиктори и прогностични индекси за клиничното протичане и ефекта от лечение при болни от ревматоиден артрит". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2