Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Нов рентгенов апарат получи Медицински колеж-Варна

Медицински колеж-Варна вече разполага с нова рентгенова апаратура, осигурена със съдействието на МУ-Варна. Модерната технология отговаря на всички съвременни изисквания и потребности на развитието на образната диагностика. Рентгеновият апарат е предназначен изцяло за учебни цели и няма излъчване на рентгенови лъчи. Използва се за обучение на студентите от специалност „Рентгенов лаборант“, във връзка с методите и техниките на образната диагностика, които те усвояват по време на обучението си в колежа. Медицински колеж-Варна разкрива специалността „Рентгенов лаборант“ по българо-швейцарски проект през 2001 г. Учебният процес е организиран в два модула – теоритичен и практически. Теоритичният модул включва лекции и упражнения на територията на колежа, а практическият – учебна практика и преддипломен стаж, който се провежда в лечебни заведения. Студентите на Медицински колеж-Варна усвояват основите на образната диагностика на територията на колежа, което значително улеснява тяхната работа по време на учебната практика и преддипломния стаж в лечебните заведения в последствие. Новият рентгенов апарат ще повиши значително качеството на учебния процес, защото студентите ще имат възможността да се учат и упражняват на модерна високотехнологична апаратура. Интересът към специалността „Рентгенов лаборант“ е устойчиво висок. Възпитаниците на Медицински колеж-Варна се реализират в различни сфери на рентгенологията и радиологията след завършването си, не само във Варна, но и в цяла България.