Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Миглена Коларова-Димитрова

На 09.07.2019 г. в РЗИ-Варна се състоя публична защита на д-р Миглена Коларова-Димитрова за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния ѝ труд е "Състояние и перспективи на епидемиологичния надзор и контрол на ХИВ/СПИН във Варненска област". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2