Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Конкурсен изпит за специалността УЗГ - ОКС Магистър

На 02.08.2019 г. във Втора аудитория на МУ-Варна се състоя конкурсния изпит - есе за специалността "Управление на здравните грижи" - ОКС "Магистър". В присъствието на зам. ректора по учебната дейност проф. Албена Керековска бяха изтеглени двете изпитни теми. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4