Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Тренировка по бокс

Студенти, преподаватели и служители от МУ-Варна имат възможността да тренират бокс всеки вторник и четвъртък в спортния комплекс. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3