Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Образователен модул „Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали“

В периода 26.02.2018- 02.03.2018 г. в Първа аудитория на Медицински университет – Варна за втора поредна година се проведе образователен модул „Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали“ за стажант-лекарите от академичната 2017/2018 година. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3