Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Изпит за специалността Управление на Здравните грижи

Писмен изпит за специалността "Управление на здравните грижи" се проведе във Втора аудитория на МУ-Варна на 20.07.2020 г. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2