Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Факултетен съвет на Факултета по обществено здравеопазване

12 Февруари 201814:00

Съобщава се на членовете на Факултетния съвет на Факултета по обществено здравеопазване, че на 12.02.2018 г. (понеделник) от 14.00 часа в Докторантско училище ще се проведе заседание на ФС със следния Дневен ред:

1.       Доклад на Декана
2.       Разни