Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Научно-практическа конференция с международно участие „Персонализирана ли е оценката на здравните технологии за продуктите на персонализираната медицина“

12 Октомври 201812:30
-
13 Октомври 2018

На 12 и 13.10.2018 г. от 12.30 ч. в зала „София“, хотел „Метрополитън“, София, Българският Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина-БАППМ организира Научно-практическа конференция с международно участие „Персонализирана ли е ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина“.

На форума водещи експерти от България и чужбина ще представят  и обсъдят специфичните изисквания към предоставяната информация за изготвяне на по-информативна ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина, нерешените въпроси и последиците от прилагане на неподходящи методики,  ОЗТ при редки болести, ОЗТ на медицински изделия, ОЗТ на диагностични тестове, ролята на ОЗТ за подобряване на достъпа на пациентите до продукти на персонализираната медицина, ще споделят добри практики от други страни и ще дадат конкретни примери.

За участие в Научно-практическата конференция „Персонализирана ли е ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина“, можете да се регистрирате още сега следвайки линка.