Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Контакти

Варна 9002 
Медицински университет - Варна
ул. Марин Дринов № 55 

Заместник-ректор "Кариерно развитие, научно-изследователска дейност и СДО"
Проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.
E-mail: rshishkov@mu-varna.bgЗаместник-ректор "Иновации и транслационна медицина"
Проф.д-р Христина Николова Групчева,д.м.н 
E-mail: hristina.grupcheva@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 057Ръководител отдел "Научна дейност и кариерно развитие"
Доц. Мила Георгиева Димитрова, д.и.

E-mail: anhea@abv.bg
Тел.: +359 52 677 083; Ет. 3, стая 319; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.


Ръководител отдел „Академична организация за клинични проучвания“​
Д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.
           desislava.vankova@mu-varna.bg
Тел.: + 359 52 677 099; ет. 3, стая 321

Организатор "Кариерно развитие"
Ваня Купенова Димитрова 
E-mail: doktorantite@abv.bgkariera@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 084; Ет. 3, стая 319; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.


Организатор "Научна дейност" 

Биляна Стоянова Найденова
Email: bilyana.naydenova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 055; +359 52 677 055
 Ет. 3, стая 318; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч

Организатор, кариерно развитие
Силвия Ивайлова Йоновска
Организатор "Академична организация за клинични проучвания"

Кристалина Емилова Минкова - Шкодракова
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com
Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
Организатор "Академична организация за клинични проучвания"
Искра Георгиева Марева - в отпуск по майчинство
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com
Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321​; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
Организатор "Академична организация за клинични проучвания"

Надя Йорданова Стоянова 
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com
Тел.: +359 52 677 099

 

 

 

Организатор "Академична организация за клинични проучвания"

Петя Иванова Саркизова 
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com
Тел.: +359 52 677 099
 
Организатор "Академична организация за клинични проучвания"
Мирослава Пламенова Николова 

E-mail: mira@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 149; ет. 3, стая 320; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.