Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Информация за студенти

ФАКУЛТАТИВНИ КУРСОВЕ ПО МЕДИЦИНСКИ

АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт предлага през учебната 2017/2018 г. факултативни курсове по клинична комуникация  Ниво В2 на АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ език за студентите от 5 и 6 курс, специалности МЕДИЦИНА и ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

Минималният брой студенти за сформиране на група е 10.

Хорариум: 60 ч.

За повече информация и записване:

Английски език:     

Медицина      ст. преп. Светла Трендафилова     svetla.trendafilova@gmail.com

Дентална медицина  ст. преп. Илина Дойкова     ilina.doykova@abv.bg


Немски език:                       

доц. Иван Мерджанов, д.п.              merdzhanov@gmail.com

При запитване/записване  моля посочвайте име, ф. номер, курс, група, e-mail-адрес и телефон за обратна връзка


Забележка: Поради натовареността на преподавателите занятията по АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ ЕЗИК ще се провеждат както следва: 1. семестър – 10 уч. ч./2. семестър – 50 уч. ч.