Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

Актуална информация

​​

За първокурсниците:

Паролите за платформата Blackboard, които сте получили със студентските си книжки са временни и е необходимо да бъдат сменени с постоянни. Всеки студент може да направи това лично в някоя от библиотеките в сградата на Ректората, Медицинския колеж и Факултета по дентална медицина. Паролата трябва да съдържа между 7 и 10 символа - главни, малки букви и цифри. След промяна на паролата ще имате достъп до платформата без значение от местоположението си.


Заявление за откриване на дисциплина
Допълнителна информация относно електронното и дистанционно обучение чрез платформа Blackboard в МУ-Варна
Инсталирай мобилното приложение за Blackboard Learn+