Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

Контакти

             
Отдел „Интернационален център за електронно и дистанционно обучение"

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна
ул. "Марин Дринов" 55
Варна 9002
Сграда „Ректорат", ет. 3, стая 304А
 
тел: 052/ 677 123
тел: 052/ 677 124
вътр. тел: 2123, 2124
 

Изнесен офис на ЦЕДО в УМБАЛ „Св. Марина"
Консултант: инж. Румяна Николаева Петрова
Кабинет 1305 (13 етаж)


При възникнали проблеми с платформата Webstudent Ви молим:

1. Да се обърнете към Учебен отдел, ако проблемът е свързан с липса на съдържание в профила Ви.

2. Да се свържете с отдел "Информационно осигуряване и  технологии" на МУ-Варна на телефони 052/ 677-021 и 052/677-024, вътр.2968, 2021 или пишете на support@mu-varna.bg, aко проблемът е  свързан с потребителско име и парола. Директор
Проф. Иван Мерджанов, д.п.
вътр. тел: 2658

Съветник на ректор по електронно и дистанционно обучение и симулационна медицина
Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.
Е-поща: radevr@gmail.com; radevr@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 644

Интернационален център за електронно и дистанционно обучение:

Системен администратор
Николай Ангелов Драгнев
Тел: +359 52 677 124; ет.3, стая 304А

​​Сектор за педагогика на електронното и дистанционно обучение:

Организатор
Гл. ас. Д-р Силвия Павлова Николова
Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304АОрганизатор обучение, софтуерни приложения
Илияна Петрова Георгиева
E-mail: I.Georgieva@mu-varna.bg 
Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304 А


Организатор, обучение софтуерни приложения
Зорница Йорданова Найденова 
Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304А

 

Сектор за развойна дейност:

Организатор, обучение софтуерни приложения
инж. Румяна Николаева Петрова
E-mail: rumyana.petrova@mu-varna.bg
кабинет 1305 (13 етаж)


Експерт, организация на обучението
Милена Валентинова Драгнева
Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304А