Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

Контакти

                              
Отдел „Интернационален център за електронно и дистанционно обучение"

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна
ул. "Марин Дринов" 55
Варна 9002
Сграда „Ректорат", ет. 3, стая 304А
 
тел: 052/ 677 123
тел: 052/ 677 124
вътр. тел: 2123, 2124
 

​Изнесен офис на ЦЕДО в УМБАЛ „Св. Марина"
Консултант: Румяна Николаева Петрова
Кабинет 120А (1 етаж)
Тел: 1583;    052 978 583Директор
Доц. Иван Мерджанов, д.п.
вътр. тел: 2658

Съветник на ректор по електронно и дистанционно обучение и симулационна медицина
Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.
Е-поща: radevr@gmail.com; radevr@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 644

Интернационален център за електронно и дистанционно обучение:

Системен администратор
Николай Ангелов Драгнев
Тел: +359 52 677 124; ет.3, стая 304А

​​Сектор за педагогика на електронното и дистанционно обучение:

Организатор
Гл. ас. Д-р Силвия Павлова Николова
Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304АОрганизатор обучение, софтуерни приложения
Илияна Петрова Георгиева
E-mail: I.Georgieva@mu-varna.bg 
Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304 АОрганизатор обучение, софтуерни приложения
Катерина Димитрова Георгиева
E-mail: Katerina.Georgieva@mu-varna.bg
Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304 А
Организатор, обучение софтуерни приложения
Зорница Йорданова Найденова - в отпуск по майчинство
Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304А

 

Сектор за развойна дейност:

Организатор, обучение софтуерни приложения
Румяна Николаева Петрова
Тел: +359 52 978 583; кабинет 120А (първи етаж)


Организатор, обучение софтуерни приложения
Милена Валентинова Иванова - в отпуск по майчинство
Тел: +359 52 677 123; ет.3, стая 304А