Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Важна информация

Медицински университет – Варна инициира създаването на международна партньорска мрежа

В рамките на събитията, посветени на 55-та годишнина от основаването на Медицински университет – Варна, на 8 октомври 2016 г. се проведе Първа международна среща на партньорите на МУ-Варна.

Излезе от печат новото информационно издание Информационен каталог за международното сътрудничество на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“  - Варна за периода 2012 – 2016 г., изцяло подготвен от екипа на Отдел „Международно сътрудничество“. Пълният текст на каталога можете да намерите  тук​​.


По предложение на Отдел „Международно сътрудничество“ Академичният съвет на Медицински университет – Варна одобри следните процедури:
 
ПРОЦЕДУРА ПО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАБОТА С МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ
И
СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА  за подбор на участници в летни стажове в ПМДМУ „И. М. Сеченов“ и СДМУ „И. И. Мечников“, Русия
 
Пълният текст на Процедурите можете да намерите тук​