Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Органи за управление

​​Ръководител на катедрата:​  Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н​. 

Катедрен съвет – включва целия академичен състав​ на катедрата​​

Катедреният съвет взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.