Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Органи за управление

​​Ръководител на катедрата:​  Проф. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м

Катедрен съвет – включва целия академичен състав​ на катедрата​​

Катедреният съвет взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.