Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

УС " Медицински козметик"

Ръководите УС: Проф. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м.

Десислава Илиева Гешева, преподавател

Деница Иванова Димитрова, преподавател

Светлана Трифонова Трифонова - Ласкова, преподавател, адм.асистент

Ивалина Антонова Ненова, преподавател, адм. асистент

Глория Стефанова Димитрова​


СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ КОЗМЕТИК"

Специалността е разкрита през 2011 година и първият випуск медицински се дипломира през учебната 2013/2014 година. Това е една от най-предпочитаните специалности сред кандидат-студентите. В момента в специалността се обучават 85 студенти. Медицинският козметик e здравен специалист, завършил Медицински колеж и получил необходимата квалификация, удостоверяваща се с диплом за висше образование, признат от държавата, като обучението съответства на държавните изисквания за специалността. Нивото на подготовка отговаря на съвременните постижения на медицината, в частност на козметологията, дерматологията, пластичната хирургия, фармацията, физикалната терапия, ІТ, мениджмънт.

 

Научноизследователска дейност

Студентите и преподавателите от УС "Рехабилитатор" традиционно участват в студентските научни сесия на МК  - Варна и РУ "Ангел Кънчев". За периода 2010- 2014 г. са представени 7 публикации и 9 участия в научни сесии, конференции и конгреси, като 4 от тях са със студентско участие.