Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Академичен състав

УС по Обща медицина:


Ръководител:  Проф. д-р Валентина Христова Маджо​ва, д.м.​​
Сътрудници:   Гл. ас. д-р Женя Русева​​ П​етрова, д.м.​​
             ​Гл. ас. д-р Светлана Христова​ Христова, д.м.​​​​ - административен асистент
 
УС по клинична лаборатория:
Ръководител: Доц. д-р Яна Димитрова Бочева, д.м.​​
Сътрудници:  Доц. д-р Даниела Иванова Геров​а, д.м.​​- административен асистент
                       Ас. д-р Моника Тошкова Тодорова
                       Ас. д-р Севим Ахмед Шефкет