Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

​​

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт (ДЧЕОКС) е наследник на Катедрата по чужди езици, основана през 1962 г.

От своето създаване Департаментът допринася за съвременната европейска визия на университета. Той осигурява езиковото обучение по медицински латински, български, английски и немски език на студентите от четирите факултета и колежа. Обучението по чужди езици и комуникация в Медицински университет - Варна е прагматично ориентирано, изцяло към спецификата на чуждия език, с оглед на професионалните нужди на конкретна специалност – устни и писмени контакти в определена научна или професионална област, свободно ползване на научна литература на чужд език, участия в международни научни изяви. В Департамента се предоставя възможност за подготвителен едногодишен курс по български и английски език на чуждестранните студенти. 


ДЕПАРТАМЕНТЪТ В ЦИФРИ


60 г.

от основаването

на катедрата

 

21 г.

от създаването

на Департамента

20 г.

организиране и  провеждане

на международни конференции

 

хабилитирани преподаватели

8

преподаватели с научна степен „ доктор“

46

учебници по общ и специализиран език

 

200 +

научни публикации

10

издадени научни сборници

4

награди – почетен знак и награда „Варна“

 


 ​

Илина Дойкова

Директор "Департамент по чуждоезиково обучение и спорт"

Доц. Илина Цветанова Дойкова, д.ф.

Е-поща: ilina.doykova@mu-varna.bg 

Телефон:052/677 050, вътр. 2661

Иван Мерджанов

Професор, Катедра „Западни и класически езици", ДЧЕОКС 

Ръководител Катедра „Западни и класически езици"

Проф. Иван Стоянов М​ерджанов, д.п.
Email​:  merdjanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2658Албена Добрева

Ръководител на катедра "Славянски езици и комуникации"

Доц. Албена Недкова Добрева, д.ф.​

Е-поща: albena.dobreva@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 012, вътр. 2012


 

Жулиета Виденова

Ръководител на катедра "Физическо възпитание и спорт"

Доц. Жулиета Георгиева​ Виденова, доктор​

E-mai​​​​l: julieta.videnova@mu-varna.bg

Телефон: 052/ 677 130