Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

​​

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт е наследник на Катедрата по чужди езици, основана през 1962 г. От своето създаване Департаментът допринася за съвременната европейска визия на университета. Той осигурява езиковото обучение по медицински латински, български, английски, немски и френски на студентите от четирите факултета и колежа. Департаментът води и подготвителен едногодишен курс по български и английски език на чуждестранните студенти. Всяка учебна година в тези едногодишни курсове се подготвят над 60 чужденци за следване в различни медицински специалности. Обучението по чужди езици и комуникация в МУ - Варна е прагматично ориентирано изцяло към спецификата на чуждия език с оглед на професионалните нужди на конкретна специалност.

 ​

Директор на департамент по чуждоезиково обучение и спорт

Проф. Иван Стоянов М​ерджанов, д.п.
Email​:  merdjanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2658


Ръководител на катедра "Славянски езици и комуникации"

Доц. Албена Недкова Добрева, д.ф.​
Е-поща: albena.dobreva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 012

 


Ръководител на катедра "Западни и класически езици"

Доц. Илина Цветанова Дойкова, д.ф.
Е-поща: ilina.doykova@mu-varna.bg 
Телефон:052/677 050, вътр. 2662


Ръководител на УС по физическо възпитание и спорт

Доц. Жулиета Георгиева​ Виденова, доктор​
старши преподавател
E-mai​​​​l: julieta.videnova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 130