Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ръководство


Директор на Научноизследователски институт

Е-поща: anton.tonchev@mu-varna.bg 
Телефон: +359 52 677 082
Заместникдиректор „Научно-проектна дейност“ 


Е-поща: violeta.iotova@mu-varna.bg 
Телефон: +359 52 978 577

Заместникдиректор „Иновации и трансфер на технологии“

Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н.

Е-поща: divanova@mu-varna.bg
Телефон: + 359 52 677 050 (централа), вътрешен 2890