Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Екип по проекта

Д-р Манлио Винчигуера, д.б. - Водещ изследовател, Ръководител на проекта - Ръководител от Европейското Научно Пространство (ЕНП, ERA Chair) – http://transtem.org/en/news/

 

Онкология

Доц. д-р Николай Цонев, д.м. - Старши изследовател – Доцент към Катедра по онкология към МУ – Варна, Ръководител на Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ ,,Св. Марина“ - Варна

Гл. ас. д-р Ростислав Манев, д.м. - Постдокторант – Асистент към Катедра по онкология към МУ – Варна, Специалист към Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ ,,Св. Марина“ – Варна

 

Кардиология

Доц. д-р Антония Кишева, д.м. - Старши изследовател – Доцент към Първа катедра по вътрешни болести, Учебен сектор по кардиология към МУ – Варна, Водещ специалист към Отделение по неинвазивна кардиология към УМБАЛ ,,Света Марина“ – Варна

Д-р Месут Рушид - Докторант – Докторант към Първа катедра по вътрешни болести, Учебен сектор по кардиология към МУ – Варна, Специалист към Отделение по неинвазивна кардиология към УМБАЛ ,,Св. Марина“– Варна

Ас. д-р Таня Иванова – Млад учен – Асистент към Първа катедра по вътрешни болести, Учебен сектор по кардиология към МУ – Варна, Стажант към Отделение по неинвазивна кардиология към УМБАЛ ,,Св. Марина“– Варна


Неврохирургия

Ас. д-р Стефани Мариянова, д.м.​ – Постдокторант – Асистент към Катедра по неврохирургия и УНГ болести към МУ – Варна, Специалист към Клиника по неврохирургия към УМБАЛ ,,Св. Марина“ – Варна​Патология

Д-р Явор Павлов – Млад учен – Лекар в Отделение по обща и клинична патология към УМБАЛ „Бургас“ АД, Лекар-специализант в Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна​


 

Биомедицински изображения

Доц. д-р Стоян Павлов, д.м. Постдокторант – Доцент към Катедра по анатомия и клетъчна биология към МУ – Варна, Зам.-декан "Учебна дейност, акредитация и качество" към МУ – Варна

 

Молекулярна Биология и Генетика

Десислава Цонева – Млад учен – Генетика (BSc Hons); Молекулярна Биология и Иновативно Innovative Лечение (ММИТ) (MSc)

 

Административно обслужване на проекта

Даяна Димова-Сечинти – Експерт, проектна дейност​