Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Екип по проекта


Д-р Манлио Винчигуера, д.б. - Водещ изследовател, Ръководител на проекта - Ръководител от Европейското Научно Пространство (ЕНП, ERA Chair) – http://transtem.org/en/news/

 

Онкология

Доц. д-р Николай Цонев, д.м. - Старши изследовател – Доцент към Катедра по онкология към МУ – Варна, Ръководител на Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ ,,Св. Марина" - Варна

Ас. д-р Ростислав Манев, д.м. - Постдокторант – Асистент към Катедра по онкология към МУ – Варна, Специалист към Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ ,,Св. Марина" – Варна


Кардиология

Доц. д-р Антония Кишева, д.м. - Старши изследовател – Доцент към Първа катедра по вътрешни болести, Учебен сектор по кардиология към МУ – Варна, Водещ специалист към УМБАЛ ,,Света Марина" – Варна

Д-р Месут Рушид - Докторант – Докторант към Първа катедра по вътрешни болести, Учебен сектор по кардиология към МУ – Варна, Специалист към Отделение по неинвазивна кардиология към УМБАЛ ,,Св. Марина" ЕАД – гр. Варна


Неврохирургия

Гл. ас. д-р Тони Кондев, д.м. - Постдокторант – Главен Асистент към Катедра по неврохирургия и УНГ болести към МУ – Варна, Специалист към Клиника по неврохирургия към УМБАЛ ,,Св. Марина" – Варна

 

Патология

Гл. ас. д-р Ина Кобакова, д.м. - Постдокторант – Главен асистент към Катедра по клинични медицински науки към МУ – Варна, Специалист към Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ ,,Св. Марина" – Варна

 

Административно обслужване на проекта

Даяна Димова – Експерт, проектна дейност