Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Европейска нощ на учените 2020

На 27 ноември 2020 г. за седма година Медицински университет – Варна приветства деца, ученици, студенти, учени и широка общественост на тазгодишното издание на Европейската нощ на учените. Събитието се осъществява в рамките на проект K-TRIO 4 „Researchers in the Knowledge Triangle", по програма „Хоризонт 2020", дейности „Мария Склодовска – Кюри", където Медицински унивеситет - Варна участва като партньор в консорциум с координатор Софийски университет „Св. Климент Охридски". 

Европейската нощ на учените се провежда едновременно в около 300 града от цяла Европа и има за цел да популяризира научните постижения и иновации сред обществото и особено сред младите хора. Тя е емблематично събитие и ежегодна среща, на която ученици, студенти и широка общественост имат възможност да се доближат до света на науката и да се запознаят с ежедневието на изследователите.

Основната тема, около която се обединяват дейностите по проекта за 2020 г. е Науката преобразява животи" и заедно с филиалите на Медицински университет – Варна  в  Шумен и Велико Търново ще ви покажем колко вълнуваща и разнообразна може да бъде научната дейност. Програмата за събитието включва интересни и поучителни демонстрации, дискусии, конкурси, изложби, прожекции на филми и срещи с учени. Планирани са и предхождащи Нощта събития – демонстрации, дискусионни клубове и други творчески прояви, които ще покажат на младите хора различните роли на изследователите в обществото.

Повече информация за проекта е достъпна на: https://nauka.bg/nosht2020/


Потопете се в света на науката и вижте цялата програмата на
Европейска нощ на учените 2020 тук:______________________________________________________________________________________________

​Европейска нощ на учените 2020 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 4 („Researchers in Кnowledge Тriangle“), финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри”, договор 955283